Каквито са избирателите, такива са и избраните

Ето – в техния оригинален текст – принципите, върху които почива философията на историята у великаните на мисълта, западноевропейските историци: Гизо, Шатобриан, Авг. Тиери, Мине, Тиер, Мишле, Токвил, Кине, Дюрюи, Ренан, Тен, Барант, Ф.де Куланж.

1.La liberte politique nait de la morale. Политическата свобода изхожда от моралната свобода.

2.La question sociale est une question morale. Социалният въпрос е морален въпрос.

3.Avant de changer la loi, il faut changer les hommes. Преди да променим закона, трябва да променим хората.

4.Les lois n`ont quelque chance de durer que lorsqu`elles sont conformes aux moeurs. Законите биват дълготрайни само когато са съобразени с нравите.

5.On ne constitues dans les lois ce qui est deja institue dans les ames. La loi ecrite suppose la loi non ecrite. Учреденото чрез закони трябва да отражава установеното в душите. Зад писания закон трябва да стои неговият източник, неписаният закон.

6.Les moeurs s`elaborent et ne se decretent pas. Нравите се пораждат и развиват, но не се налагат чрез решения и постановления.

7.Toute reforme doit commencer par les consciences. Всяко преобразование тряба да започва от съвестите.

8.On ne detruit que ce qu`on remplace. Сполучливо премахваме само това, което можем успещно да заменим.

9.Tant vaut l`homme,tant vaut la fonction. Колкото струват хората – толкова струват и възложените тям функции.

10.La liberte ne se prent pas, elle s`apprend. Свободата не се взима, а се изучава.

11.Seul l`etablissement progresif de la liberte peut la lendre durable. Само постепенното установление на свободата може да я направи дълготрайна.

12. A l`origine de toute catastrophe il y a une faute ou une erreur. В зародиша на всяко бедствие намираме една грешка или едно заблуждение.

13.On ne transforme que ce qu`on penetre. Само ако проникнем в сърцето на нещата, ще можем да ги пресъздадем.

14.L`emancipation sans l`education est une heresie scientifique. Еманципация без превъзпитание е научна ерес.

15.Tels electeurs, tels elus. Каквито са избирателите, такива са и избраните.

16.Le droit sans la forse est une abstraction. Право без сила е проста абстракция.

17.La grande erreur des ideologues consiste a croire que la sagesse peut venir de la liberte. Non, c,est le fruit de la sagesse. Идеолозите се заблуждават като мислят, че свободата може да поражда мъдрост. Съвсем наопаки, мъдростта поражда свобода.

18.II faut mettre ensemble le droid et la forse. Тряба да съгласуваме силата с правото.

19.Toujours et partout la violence peremptoire engendre une contre-violence. Грубото насилие поражда винаги и всъде насилствено противодействие.

20.II est facile de creer une republique; il est tres difficile de creer des republicains. Да учредим република е лесно; но много мъчно можем да приготвим републиканци.

21.La politique est science de l`equilibre. Политиката е наука на равновесието.

22.La moderation est la raison politique. Политическата мъдрост се състои в умереността.

(Стоян Михайловски (1856-1927) Из “Как западат и се провалят държавите”)

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s